Zvolte si oblast

Zajímáte se o nabídky ze zemědělství či strojírenského průmyslu? Nebo dáte raději přednost resortu automobilovému? Naleznete zde ale také dostatek pohledávek potravinářského a dřevařského průmyslu, výjimkou není ani oblast nábytkářská. Oděvnictví, hotely, plasty a jiné výrobky, ochranné oděvy a pracovní pomůcky – to vše naleznete v kategorii Ostatní. Poptávka je to, na co je třeba reagovat okamžitě, abyste něco nepropásli.

Reakce na změny cen

Poptávka značí vztah množství kupovaného zboží či služeb a ceny, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit v určité době na daném místě. Ceny jsou regulovány situací na trhu buď pružně a rychle, u jiného druhu zboží naopak třeba velice nepružně. Souvislosti jsou složitější, situace se často a rychle mění. Proto je dobré sledovat vývoj nabízeného a pohledávaného, což je pro zákazníka mnohdy výhodou.